Aan de slag

Wil jij graag verandering in gang zetten? Echt in beweging komen? Dan helpt coaching. AM2Change biedt individuele coaching en teamcoaching. Vanuit de openheid en vrijheid van onze ont-moeting laten we het moeten los en adviseer ik jou, je team of organisatie over de beste aanpak naar een concreet resultaat. Zullen we kennismaken?

1 op 1
Wordt de professional die jij wilt zijn.
Keuzes kunnen maken en persoonlijk leiderschap, dat staat centraal in de individuele coaching. Je verkrijgt inzicht in je eigen patronen en gedrag. Je ontdekt dat je keuzes kunt maken en op die manier evenwicht kunt aanbrengen. Je draait niet langer in rondjes en voorkomt frustratie en teleurstelling. Dat is persoonlijke winst.

In teams
Staat wantrouwen groei van het team in de weg? Verliezen jullie grip door opgelegde veranderingen? Worden gestelde doelen niet behaald? Zeggen jullie wat gezegd moet worden? Als teamcoach creëer ik eerst gezamenlijk een omgeving waarin iedereen de ruimte voelt om vrij te spreken. Ik breng de zichtbare bovenstroom én de onzichtbare onderstroom van het team in beeld en leg patronen bloot. Belangrijk, want vanuit een veilige basis kan gedrag veranderen en komen zaken in beweging. Het team zelf gaat aan het werk om zich een resultaat tot doel te stellen, waar zij alleen met een gedeelde gezamenlijkheid kan komen.

De waarden van de organisatie zijn altijd mijn vertrekpunt: hoe verhouden die zich tot het team en de individuele teamleden? Mensen gaan weer zien en ervaren wat het bestaansrecht is van het team in de organisatie. Dan komt de kern terug: dat wat het hart te doen heeft. En daarmee komt het plezier, de beleving en de motivatie terug. Weer weten: ‘we doen ertoe’.

Zijn jullie toe aan een nieuwe stap in jullie professionele ontwikkeling?

Wat anderen zeggen

“In haar coachtrajecten gaat AnneMarie op zoek naar de vraag achter de vraag. Hierbij gaat zij de moeilijke vragen niet uit de weg. Haar werkwijze kenmerkt zich door oprechte belangstelling en openheid naar de cliënt en diens coachvraag.”
Ingrid Wolbert-van Kempen, Zorgmanager ziekenhuizen