Met tussenkomst

Voelen mensen zich prettig? Zitten ze op hun plek? Hoe gaan ze met elkaar om? In elke organisatie
draait het om mensen. Sterker nog: de mensen zíjn de organisatie. Soms zijn verhoudingen uit balans
geraakt en lijkt een conflict niet oplosbaar. Wat dan?

Mediator
Zelfs als een situatie zo vastzit dat je geen mogelijkheden meer ziet eruit te komen, kunnen de juiste omstandigheden worden gecreëerd voor constructieve communicatie tussen betrokkenen.
Als mediator los ik niets op. Ik creëer ruimte en richt mij erop dat mensen weer communicabel zijn met elkaar en elkaar weer kunnen horen.
Ik bied een luisterend oor, heb oog voor beide partijen en help zo vastgelopen relaties weer vlot te trekken. Als onafhankelijke derde begeleid ik het proces en bemiddel ik. Om tot een oplossing te komen is het soms nodig nieuwsgierige, maar confronterende vragen te stellen en bespreekbaar te maken wat besproken moet worden. Afspraken worden gemaakt en na het mediationtraject in een convenant vastgelegd.

Hoe mensen met elkaar omgaan, communiceren en de manier en stijl van leidinggeven zijn bepalend voor een veilige werkplek. Een veilige werkplek vormt de basis voor effectiviteit en plezier in je werk. 

Vertrouwenspersoon
Voor verschillende organisaties in de zorg en het onderwijs ben ik extern vertrouwenspersoon. Neutraal en zonder oordeel sta ik open voor de beleving en ervaringen die meespelen in een kwestie of problematiek. Juist de persoonlijke beleving van de betrokkenen is leidend in mijn ondersteuning. Ik creëer ruimte om alleen of met elkaar te onderzoeken hoe het ook anders kan. Welke oplossingsrichtingen zijn er? Samen zetten we alle mogelijkheden op een rij.